اطلاعات الکسا سایت seoiran.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت seoiran.com

در تاریخ بیست و شش خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت seoiran.com در سه ماهه اخیر نود و سه هزار و سیصد و هشتاد و شش می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش هفتاد و سه هزار و هفتصد و هفتاد و هفت بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود نونزده هزار و ششصد و نه واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 94.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه سه هزار و نه صد و هفده را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت seoiran.com

سایت seoiran.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. قرار گرفتن در صفحه اول گوگل اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 2. سئو سایت دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 3. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 4. بررسی سئو سایت چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد می باشد.
 5. سئو ایران پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و یک می باشد.
 6. بررسی سئو سایت آنلاین ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 7. بررسی آنلاین سئو هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 8. آنالیز آنلاین وبسایت هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 9. بررسی سئو انلاین نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شانزده می باشد.
 10. بهینه سازی سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 11. سئو و بهینه سازی سایت یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 12. الگوریتم های گوگل دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 13. مقاله سئو سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.
 14. seo analyzer online چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 15. check keyword site پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 16. site شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 17. seo check site online هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 18. سئو آنلاین هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 19. بهبود سئو سایت نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 20. سئو حرفه ای بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 21. فروم پرشین تولز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 22. قرار گرفتن در صفحه اول گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 23. سئو سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 24. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 25. بررسی سئو سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دوازده می باشد.
 26. سئو ایران کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.

رقبای سایت seoiran.com

 • سایت
  seo24.ir

  با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی پنجاه و شش اولین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.

 • سایت
  seokar.com

  با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی بیست و چهار دومین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.

 • سایت
  newseo.ir

  با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی سی و پنج سومین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.

 • سایت
  seofox.ir

  با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی صد چهارمین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.

 • سایت
  upseo.ir

  با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی چهل و یک پنجمین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.

ورودی های سایت seoiran.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هفتاد و چهار درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا