طراحی سایت sitedar.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت سایت دار دات کام

 

سایت دار ده خرداد نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت sitedar.com در سه ماهه اخیر چهل و سه هزار وپنجاه و هفت می باشد.این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش چهل و سه هزار و هشت صد و پنجاه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود هفتصد و نود و سه واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 93.8% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه یک هزار وچهل و دو  را کسب کرده است.

 

[ux_image id=”7390″]

کلمات کلیدی سایت sitedar.com

 

سایت sitedar.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی سایت فروشگاهی اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 2. طراحی سایت دارکوب دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هفت می باشد.
 3. پشتیبانی سایت سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 4. پشتیبانی وب چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 5. طراحی سایت پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 6. افزایش ترافیک سایت ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد می باشد.
 7. وب سایت هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 8. مراحل طراحی سایت هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد می باشد.
 9. افزایش بازدید سایت نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 10. خدمات سئو سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و هشت می باشد.
 11. طراحی سایت پزشکی یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و چهار می باشد.
 12. خدمات سئو دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 13. افزایش ترافیک سایت سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 14. darkoob site چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 15. less چیست پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 16. daily time on site چیست شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 17. niche market چیست هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و یک می باشد.
 18. رتبه اول گوگل هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و پنج می باشد.
 19. بررسی کلمات کلیدی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 20. آموزش سئو و بهینه سازی سایت بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 21. سرور ابریکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 22. طراحی سایت فروشگاهیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 23. طراحی سایت دارکوبکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ششصد و هشتاد و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 24. پشتیبانی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانصد و پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 25. پشتیبانی وبکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و چهل و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 26. طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.

 

رقبای سایت sitedar.com

 • سایت darkoob.co.ir با رتبه الکسا بیست و شش و رتبه هم پوشانی هشتاد اولین رقیب سایت sitedar.com محسوب می شود.
 • سایت joomir.com با رتبه الکسا بیست و شش و رتبه هم پوشانی پنجاه و شش دومین رقیب سایت sitedar.com محسوب می شود.
 • سایت avinapardaz.com با رتبه الکسا بیست و شش و رتبه هم پوشانی هشتاد سومین رقیب سایت sitedar.com محسوب می شود.
 • سایت npco.net با رتبه الکسا بیست و شش و رتبه هم پوشانی سی و دو  چهارمین رقیب سایت sitedar.com محسوب می شود.
 • سایت inten.asia با رتبه الکسا بیست و شش و رتبه هم پوشانی هشتاد و هشت پنجمین رقیب سایت sitedar.com محسوب می شود.

 

ورودی های سایت sitedar.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط پنجاه و هشت درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

[ux_image id=”7391″]
Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا