طراحی سایت sitecode.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت سایت کد دات ای ار

 

سایت کد نه خرداد نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت sitecode.ir در سه ماهه اخیر صد و هجده هزار و پانصد و بیست و نه می باشد.این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و چهارده هزار وشصت و شش بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود چهار هزار و چهار صد و شصت و سه واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور 🇺🇸 United States با میانگین 54.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه را کسب کرده است.

 

[ux_image id=”7384″]

کلمات کلیدی سایت sitecode.ir

 

سایت sitecode.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی سایت اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 2. طراحی اپلیکیشن دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 3. طراحی سایت تهران سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 4. طراحی وب سایت چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 5. طراحی سایت کلیکی پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دوازده می باشد.
 6. طراحی سایت itinc ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و پنجاه و سه می باشد.
 7. طراحی وب سایت در تهران هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفتاد و یک می باشد.
 8. طراحی سایت وردپرس تهران هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و سه می باشد.
 9. طراحی سایت بیمه نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 10. آموزش طراحی سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و چهل و هشت می باشد.
 11. طراحی سایت ارزان یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 12. بهترین شرکت طراحی وب سایت دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 13. طراحی سایت اصفهان سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 14. iran site چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و دو  می باشد.
 15. daily time on site چیست پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 16. daily time on site شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 17. time on site چیست هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و سه می باشد.
 18. استعلام نماد الکترونیکی هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 19. طراحی اپلیکیشن شرکتی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 20. طراحی سایت شرط بندی بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 21. طراحی سایت بازاریابی شبکه ایکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 22. طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 23. طراحی اپلیکیشنکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هشتاد و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 24. طراحی سایت تهرانکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و هشتاد و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 25. طراحی وب سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 26. طراحی سایت کلیکیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.

 

رقبای سایت sitecode.ir

 • سایت xn—-ymcbmmwr1a16k.com با رتبه الکسا سی و رتبه هم پوشانی صد و پنجاه و سه اولین رقیب سایت sitecode.ir محسوب می شود.
 • سایت iransite.com با رتبه الکسا سی و رتبه هم پوشانی هفتاد و یک دومین رقیب سایت sitecode.ir محسوب می شود.
 • سایت 3sotweb.com با رتبه الکسا سی و رتبه هم پوشانی شصت و سه سومین رقیب سایت sitecode.ir محسوب می شود.
 • سایت npco.net با رتبه الکسا سی و رتبه هم پوشانی سی و دو  چهارمین رقیب سایت sitecode.ir محسوب می شود.
 • سایت kaspid.com با رتبه الکسا سی و رتبه هم پوشانی صد و چهل و هشت پنجمین رقیب سایت sitecode.ir محسوب می شود.

 

ورودی های سایت sitecode.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط بیست و پنج درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

[ux_image id=”7385″]
Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا