طراحی سایت فروش گستر foroshgostar.com

سایت فروش گستر foroshgostar.com شانزده 16 خرداد نود و نه روز جمعه جایگاه 4.119 در بین سایتهای ایران و رتبه 135.256 صد و سی و پنج هزار و دویست و پنجاه و شش در جهان را داشت، این در حالی است که رتبه سایت فروش گستر foroshgostar.com در 90 روز گذشته 148,167 صد و چهل و هشت هزار و صد و شصت و هفت بوده که در مقایسه با قبل 12,911 دوازده هزار و نه صد و یازده واحد تغییر داشته است.

foroshgostar.com فروش گستر

93.2 نود و سه و دو صدم درصد از کاربران سایت فروش گستر foroshgostar.com از کشور ایران و رتبه این سایت 4.119 چهار هزار و صد و نونزده است.

Engagement فروش گستر

کلمات کلیدی سایت foroshgostar.com

سایت foroshgostar.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از آن خود نموده است:

 1. طراحی فروشگاه اینترنتی اولین کلمه و با 29.21% بیست و نه و بیست و یک صدم درصد.
 2. زرین پال دومین کلمه و با 20.14% بیست و چهارده صدم درصد.
 3. پیام گستر سومین کلمه و با 2.53% دو و پنجاه و سه صدم درصد.
 4. نکست پی چهارمین کلمه و با 2.52% دو  و پنجاه و دو صدم درصد.
 5. مارکت پلیس پنجمین کلمه و با 2.28% دو  و بیست و هشت صدم درصد.
 6. اسکریپت فروشگاه اینترنتی ششمین کلمه و با بیست و هفت.
 7. سایت ساز فروشگاهی هفتمین کلمه بیست و هفت.
 8. فروشگاه ساز موبایل هشتمین کلمه و با بیست و هفت.
 9. سایت های فروشگاه ساز نهمین کلمه و با بیست و هفت.
 10. xvhpd shdj دهمین کلمه و با پنجاه و پنج.
 11. طراحی اپلیکیشن موبایل یازدهمین کلمه و با پنجاه و سه.
 12. سئو دوازدهمین کلمه کلیدی و با پنجاه و سه.
 13. طراحی سایت تهران سیزدهمین کلمه کلیدی و با پنجاه و پنج و ده.
 14. افزونه woocommerce measurement price calculator چهاردهمین کلمه کلیدی و با ده و شش.
 15. دانلود افزونه woocommerce measurement price calculator پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 16. woocommerce measurement price calculator شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 17. درگاه پرداخت pay هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 18. ساخت فروشگاه هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 19. طراحی اپلیکیشن فروشگاهی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و دو  می باشد.
 20. نرم افزار فروشگاه آنلاین بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 21. اموزش ساخت فروشگاه اینترنتی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 22. طراحی فروشگاه اینترنتی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتصد و پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 23. زرین پال کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیصد و پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 24. پیام گستر کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیصد و شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 25. نکست پی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشتاد و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 26. مارکت پلیس کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
کلمات کلیدی foroshgostar.com

رقبای سایت foroshgostar.com

 • سایت limoobit.com با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و هفتاد و یک اولین رقیب سایت foroshgostar.com محسوب می شود.
 • سایت sepehrcc.com با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی دویست و بیست و نه دومین رقیب سایت foroshgostar.com محسوب می شود.
 • سایت portal.ir با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی پانزده سومین رقیب سایت foroshgostar.com محسوب می شود.
 • سایت profishop.ir با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و شصت و دو  چهارمین رقیب سایت foroshgostar.com محسوب می شود.
 • سایت bdok.ir با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و چهار پنجمین رقیب سایت foroshgostar.com محسوب می شود.
رقبای سایت foroshgostar.com

ورودی های سایت foroshgostar.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هشتاد درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

ورودی های سایت foroshgostar.com
Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا