اطلاعات الکسا سایت worldi.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت worldi.ir

در تاریخ بیست و شش خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت worldi.ir در سه ماهه اخیر سی و پنج هزار و نه صد و نه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش چهل و نه هزار وهشتاد و سه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سیزده هزار و صد و هفتاد و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 94.8% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه یک هزار و صد و چهل و هشت را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت worldi.ir

سایت worldi.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. رتبه الکسا اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و یک می باشد.
 2. تبدیل ابجد انلاین دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 3. الکسا سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 4. رنکینگ الکسا چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نود و سه می باشد.
 5. رتبه سایت پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 6. جایگاه سایت در گوگل ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 7. رتبه کلمه کلیدی هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 8. ابزار نمایش جایگاه سایت در گوگل هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 9. جایگاه سایت در نتایج گوگل نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 10. کاهش رتبه الکسا ایران دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و دو  می باشد.
 11. سئو یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 12. جایگاه کلمات کلیدی دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 13. جایگاه کلمه کلیدی سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 14. site link آموزش چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 15. ساخت site map پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 16. site شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 17. seo analyzer online هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 18. سال نوری هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 19. حسین سهیلی زاده نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 20. هو ایز بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 21. کاترین لانگفورد کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 22. رتبه الکسا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 23. تبدیل ابجد انلاین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیصد و پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل می باشد.
 24. الکسا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 25. رنکینگ الکسا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 26. رتبه سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.

رقبای سایت worldi.ir

 • سایت
  upseo.ir

  با رتبه الکسا سیزده و رتبه هم پوشانی چهل و یک اولین رقیب سایت worldi.ir محسوب می شود.

 • سایت
  seo24.ir

  با رتبه الکسا سیزده و رتبه هم پوشانی پنجاه و شش دومین رقیب سایت worldi.ir محسوب می شود.

 • سایت
  kitset.ir

  با رتبه الکسا سیزده و رتبه هم پوشانی چهارده سومین رقیب سایت worldi.ir محسوب می شود.

 • سایت
  seoiran.com

  با رتبه الکسا سیزده و رتبه هم پوشانی نود و سه چهارمین رقیب سایت worldi.ir محسوب می شود.

 • سایت
  g-ads.org

  با رتبه الکسا سیزده و رتبه هم پوشانی هجده پنجمین رقیب سایت worldi.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت worldi.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط پنجاه و هشت درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا