اطلاعات الکسا سایت webone.co

اطلاعات رتبه الکسا سایت وب وان دات کو

 

وب وان هفت خرداد نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت webone.co در سه ماهه اخیر شصت و دو  هزار و دویست و سی و نه می باشد.این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش چهل و هشت هزار و هفتصد و سی و یک بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سیزده هزار و پانصد و هشت واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 92.8% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه یک هزار و دویست و هفتاد و نه را کسب کرده است.

 

کلمات کلیدی سایت webone.co

 

سایت webone.co با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی سایت اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 2. طراحی سایت فروشگاهی دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 3. طراحی سایت شرکتی سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 4. طراحی وب سایت چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 5. طراحی سایت حرفه ای پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 6. سئو وب سایت ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و چهار می باشد.
 7. پشتیبانی سایت هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفتاد و یک می باشد.
 8. پشتیبانی وب سایت هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 9. طراحی وبسایت و فروشگاه اینترنتی نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و پنجاه و سه می باشد.
 10. طراحی سایت ارزان دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد می باشد.
 11. سئو وب سایت یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و شش می باشد.
 12. طراحی سایت آگهی دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 13. طراحی سایت بیمه سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هفت می باشد.
 14. go website چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 15. daily time on site چیست پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 16. website design شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 17. site design هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 18. دانلود bootstrap هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 19. طراحی سایت در تهران نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 20. طراح وب سایت بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 21. بالا بردن رتبه سایت در گوگلکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و نه می باشد.
 22. طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 23. طراحی سایت فروشگاهیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانصد و چهل و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 24. طراحی سایت شرکتیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیصد و پنجاه و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 25. طراحی وب سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 26. طراحی سایت حرفه ایکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.

رقبای سایت webone.co

 • سایت 3sotweb.com با رتبه الکسا سی و پنج و رتبه هم پوشانی شصت و چهار اولین رقیب سایت webone.co محسوب می شود.
 • سایت iransite.com با رتبه الکسا سی و پنج و رتبه هم پوشانی هفتاد و یک دومین رقیب سایت webone.co محسوب می شود.
 • سایت npco.net با رتبه الکسا سی و پنج و رتبه هم پوشانی سی و دو  سومین رقیب سایت webone.co محسوب می شود.
 • سایت xn—-ymcbmmwr1a16k.com با رتبه الکسا سی و پنج و رتبه هم پوشانی صد و پنجاه و سه چهارمین رقیب سایت webone.co محسوب می شود.
 • سایت avinapardaz.com با رتبه الکسا سی و پنج و رتبه هم پوشانی هشتاد پنجمین رقیب سایت webone.co محسوب می شود.

 

ورودی های سایت webone.co

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هفتاد و پنج درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا