اطلاعات الکسا سایت tabaneshahr.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت tabaneshahr.com

در تاریخ پانزده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت tabaneshahr.com در سه ماهه اخیر صد و بیست و هفت هزار و سیصد و نود و نه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و سی و هشت هزار و چهار صد و نود و سه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود یازده هزار ونود و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 82.8% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه پنج هزار وپنجاه و یک را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت tabaneshahr.com

سایت tabaneshahr.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. ساخت اپلیکیشن اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست می باشد.
 2. قیمت طراحی اپلیکیشن دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 3. هزینه ساخت اپلیکیشن سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و چهار می باشد.
 4. طراحی اپلیکیشن چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 5. هزینه طراحی اپلیکیشن پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 6. اپ اندروید و ios ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هفت می باشد.
 7. آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید حرفه ای هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 8. ساخت اپلیکیشن حرفه ای هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و سه می باشد.
 9. آموزش ساخت اپلیکیشن نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و پنجاه و چهار می باشد.
 10. اپ اندروید و ios دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد می باشد.
 11. طراحی اپلیکیشن املاک یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 12. اپ فروشگاهی دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 13. اپلیکیشن اندروید و آیفون سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 14. nayeb online چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 15. app store optimization پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 16. best plugins for android studio شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 17. استارتاپ هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 18. ساخت اپلیکیشن فروشگاهی هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 19. چرا باید سایت داشته باشیم نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 20. صفر تا صد راه اندازی استارت آپ بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 21. ساخت اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل می باشد.
 22. قیمت طراحی اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 23. هزینه ساخت اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 24. طراحی اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 25. هزینه طراحی اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.

رقبای سایت tabaneshahr.com

 • سایت appsaz.ir با رتبه الکسا بیست و یک و رتبه هم پوشانی صد و هفت اولین رقیب سایت tabaneshahr.com محسوب می شود.
 • سایت appeto.ir با رتبه الکسا بیست و یک و رتبه هم پوشانی پنجاه و هشت دومین رقیب سایت tabaneshahr.com محسوب می شود.
 • سایت vistaapp.ir با رتبه الکسا بیست و یک و رتبه هم پوشانی هشتاد و سه سومین رقیب سایت tabaneshahr.com محسوب می شود.
 • سایت appwizard.ir با رتبه الکسا بیست و یک و رتبه هم پوشانی پانصد و پنجاه و چهار چهارمین رقیب سایت tabaneshahr.com محسوب می شود.
 • سایت appchar.com با رتبه الکسا بیست و یک و رتبه هم پوشانی صد پنجمین رقیب سایت tabaneshahr.com محسوب می شود.

ورودی های سایت tabaneshahr.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هشتاد و پنج درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا