ساخت سایت seoiran.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت seoiran.com


در تاریخ هجده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت seoiran.com در سه ماهه اخیر نود هزار وهفتاد و نه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش هفتاد و پنج هزار و چهار صد و ده بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود چهارده هزار و ششصد و شصت و نه واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 95.3% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه چهار هزار وسی و نه را کسب کرده است.


کلمات کلیدی سایت seoiran.com


سایت seoiran.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. قرار گرفتن در صفحه اول گوگل اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 2. سئو سایت دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 3. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 4. بررسی سئو سایت چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دوازده می باشد.
 5. سئو ایران پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 6. بررسی سئو سایت آنلاین ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 7. بررسی آنلاین سئو هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 8. آنالیز آنلاین وبسایت هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و یک می باشد.
 9. بررسی سئو انلاین نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و شش می باشد.
 10. بهینه سازی سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد می باشد.
 11. سئو و بهینه سازی سایت یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 12. الگوریتم های گوگل دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 13. مقاله سئو سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 14. seo analyzer online چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شانزده می باشد.
 15. check keyword site پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 16. site شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 17. seo check site online هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 18. سئو آنلاین هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.
 19. بهبود سئو سایت نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 20. سئو حرفه ای بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 21. فروم پرشین تولز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 22. قرار گرفتن در صفحه اول گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 23. سئو سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 24. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 25. بررسی سئو سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 26. سئو ایران کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.


رقبای سایت seoiran.com

 • سایت seo24.ir با رتبه الکسا سی و سه و رتبه هم پوشانی پنجاه و پنج اولین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.
 • سایت seokar.com با رتبه الکسا سی و سه و رتبه هم پوشانی بیست و پنج دومین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.
 • سایت upseo.ir با رتبه الکسا سی و سه و رتبه هم پوشانی چهل و یک سومین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.
 • سایت newseo.ir با رتبه الکسا سی و سه و رتبه هم پوشانی سی و شش چهارمین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.
 • سایت seofox.ir با رتبه الکسا سی و سه و رتبه هم پوشانی صد پنجمین رقیب سایت seoiran.com محسوب می شود.

ورودی های سایت seoiran.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هفتاد و شش درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا