اطلاعات الکسا سایت seofox.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت seofox.ir

در تاریخ بیست و پنج خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت seofox.ir در سه ماهه اخیر صد و یک هزار و صد و شصت و نه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و دوازده هزار و نه صد و یازده بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود یازده هزار و هفتصد و چهل و دو  واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 92.7% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه سه هزار ونود و سه را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت seofox.ir

سایت seofox.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. کاهش رتبه الکسا ایران اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 2. مشاور سئو دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نود و سه می باشد.
 3. سئو سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 4. بازدید گوگل چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 5. افزايش بازديد گوگل پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و شش می باشد.
 6. سئو جوملا ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.
 7. چطوری بفهمیم گوگل سایتمان را پنالتی کرده است؟ هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 8. بهینه سازی سئو جوملا هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 9. پنالتی شدن سایت نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 10. شرکت سئو دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 11. سئو سایت فروشگاهی یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 12. سئو ارزان دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و چهار می باشد.
 13. نمونه کار سئو سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 14. domain rating چیست چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 15. پاک کردن تمام site map پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و چهار می باشد.
 16. سئو on page شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 17. متا تگ های سئو هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 18. سوالات متداول سئو هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 19. سئو خارجی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 20. کاهش رتبه الکسا ایران بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و نود و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 21. مشاور سئو کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و هفتاد و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 22. سئو کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 23. بازدید گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 24. افزايش بازديد گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.

رقبای سایت seofox.ir

 • سایت
  seokar.com

  با رتبه الکسا سی و دو  و رتبه هم پوشانی بیست و چهار اولین رقیب سایت seofox.ir محسوب می شود.

 • سایت
  seoiran.com

  با رتبه الکسا سی و دو  و رتبه هم پوشانی نود و سه دومین رقیب سایت seofox.ir محسوب می شود.

 • سایت
  seo24.ir

  با رتبه الکسا سی و دو  و رتبه هم پوشانی پنجاه و شش سومین رقیب سایت seofox.ir محسوب می شود.

 • سایت
  websima.academy

  با رتبه الکسا سی و دو  و رتبه هم پوشانی هفده چهارمین رقیب سایت seofox.ir محسوب می شود.

 • سایت
  radzad.com

  با رتبه الکسا سی و دو  و رتبه هم پوشانی سی و شش پنجمین رقیب سایت seofox.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت seofox.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط نود و یک درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا