اطلاعات الکسا سایت pordoweb.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت pordoweb.com

در تاریخ شانزده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت pordoweb.com در سه ماهه اخیر ششصد و سی و پنج هزار و ششصد و چهارده می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش ششصد و سی و شش هزار و هفتصد و شصت و نه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود یک هزار و صد و پنجاه و پنج واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 100.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه سی و هشت هزار و هفتصد و نود و چهار را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت pordoweb.com

سایت pordoweb.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی اپلیکیشن اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 2. طراحی اپلیکیشن موبایل دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 3. طراحی اپلیکیشن اندروید سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 4. اپلیکیشن موبایل چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 5. قیمت طراحی اپلیکیشن پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 6. برنامه نویسی اپلیکیشن ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 7. قیمت اپلیکیشن شرکتی هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و شصت و پنج می باشد.
 8. طراحی اپلیکیشن اختصاصی هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 9. هزینه تولید یک اپلیکیشن نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هشتاد و شش می باشد.
 10. طراحی اپلیکیشن املاک دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و سه می باشد.
 11. ساخت اپلیکیشن رایگان یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هفت می باشد.
 12. ساخت اپلیکیشن اندروید دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 13. تولید اپلیکیشن سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 14. ساخت اپلیکیشن شرکتی چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 15. اپلیکیشن فروشگاهی پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 16. ابزار موز شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 17. طراحی اپلیکشن فروشگاهی هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 18. طراحی اپلیکیشن هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 19. طراحی اپلیکیشن موبایل نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 20. طراحی اپلیکیشن اندروید بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشتاد و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 21. اپلیکیشن موبایل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 22. قیمت طراحی اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.

رقبای سایت pordoweb.com

 • سایت gooble-co.ir با رتبه الکسا بیست و پنج و رتبه هم پوشانی یک اولین رقیب سایت pordoweb.com محسوب می شود.
 • سایت appwizard.ir با رتبه الکسا بیست و پنج و رتبه هم پوشانی پانصد و شصت و پنج دومین رقیب سایت pordoweb.com محسوب می شود.
 • سایت mrapp.ir با رتبه الکسا بیست و پنج و رتبه هم پوشانی یک سومین رقیب سایت pordoweb.com محسوب می شود.
 • سایت silverage.co با رتبه الکسا بیست و پنج و رتبه هم پوشانی صد و هشتاد و شش چهارمین رقیب سایت pordoweb.com محسوب می شود.
 • سایت vistaapp.ir با رتبه الکسا بیست و پنج و رتبه هم پوشانی هشتاد و سه پنجمین رقیب سایت pordoweb.com محسوب می شود.

ورودی های سایت pordoweb.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط نود و پنج درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا