اطلاعات الکسا سایت novinappsaz.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت novinappsaz.ir

در تاریخ بیست و هشت خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت novinappsaz.ir در سه ماهه اخیر یک میلیون و نونزده هزار و ششصد و بیست و یک می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش نه صد و هشتاد و نه هزار و چهار صد و سی و پنج بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سی هزار و صد و هشتاد و شش واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 90.4% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه شصت و سه هزار وچهل و یک را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت novinappsaz.ir

سایت novinappsaz.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. اپلیکیشن ساز اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و هفتاد و شش می باشد.
 2. اپ ساز دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و هشتاد و هشت می باشد.
 3. نوین اپ ساز سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و بیست و نه می باشد.
 4. نوین اپ چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 5. تبدیل سایت وردپرس به اپلیکیشن پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هفتاد می باشد.
 6. ساخت اپلیکیشن وب ویو ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 7. ساخت اپلیکیشن وب ویو رایگان هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 8. ساخت اپلیکیشن سایت رایگان هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 9. اپلیکیشن وب ویو نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 10. ساخت اپلیکیشن وب ویو دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 11. اپلیکیشن وب ویو یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شانزده می باشد.
 12. اپلیکیشن ساز ووکامرس دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 13. ساخت اپلیکیشن سایت سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 14. اپلیکیشن ساز انلاین چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 15. نوین سایت ساز پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 16. اپلیکشن ساز شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 17. اپلیکیشن ساز آنلاین هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 18. اپلیکیشن ساز هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 19. اپ ساز نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 20. نوین اپ ساز بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 21. نوین اپ کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.
 22. تبدیل سایت وردپرس به اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.

رقبای سایت novinappsaz.ir

 • سایت
  fraapp.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی ششصد و هفتاد و شش اولین رقیب سایت novinappsaz.ir محسوب می شود.

 • سایت
  mobike.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی پانصد و هشتاد و هشت دومین رقیب سایت novinappsaz.ir محسوب می شود.

 • سایت
  appkare.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی ششصد و بیست و نه سومین رقیب سایت novinappsaz.ir محسوب می شود.

 • سایت
  jibisite.com

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی یک چهارمین رقیب سایت novinappsaz.ir محسوب می شود.

 • سایت
  bejo.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی صد و هفتاد پنجمین رقیب سایت novinappsaz.ir محسوب می شود.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا