اطلاعات الکسا سایت newseo.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت newseo.ir

در تاریخ چهارده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت newseo.ir در سه ماهه اخیر سی و شش هزار و دویست و سی و دو  می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش چهل هزار و نه صد و شصت و شش بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود چهار هزار و هفتصد و سی و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 85.8% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه یک هزار وبیست را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت newseo.ir

سایت newseo.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. آموزش سئو اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 2. سئو سایت دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 3. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 4. آموزش تولید محتوا چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 5. کاهش تضمینی رتبه الکسا پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 6. سئو چیست ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 7. بک لینک چیست هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هفت می باشد.
 8. بررسی ایندکس سایت هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 9. مشاوره سئو نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 10. الگوریتم پنگوئن دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و چهار می باشد.
 11. سئو تخصصی یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل می باشد.
 12. سئو کلاه سیاه دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 13. bounce rate چیست سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 14. site link آموزش چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و چهار می باشد.
 15. افزایش sites linking in پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 16. آموزش open site explorer شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست می باشد.
 17. store scales هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 18. قرار گرفتن در صفحه اول گوگل هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 19. تبدیل http به https نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 20. هوش مالی ماهان تیموری بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 21. ساخت کلمات کلیدی آنلاین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 22. آموزش سئو کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ششصد و دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و سه می باشد.
 23. سئو سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار صد و هفتاد و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 24. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 25. آموزش تولید محتوا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 26. کاهش تضمینی رتبه الکسا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.

رقبای سایت newseo.ir

 • سایت seokar.com با رتبه الکسا چهل و دو  و رتبه هم پوشانی بیست و پنج اولین رقیب سایت newseo.ir محسوب می شود.
 • سایت radzad.com با رتبه الکسا چهل و دو  و رتبه هم پوشانی سی و هفت دومین رقیب سایت newseo.ir محسوب می شود.
 • سایت websima.academy با رتبه الکسا چهل و دو  و رتبه هم پوشانی هفده سومین رقیب سایت newseo.ir محسوب می شود.
 • سایت websima.com با رتبه الکسا چهل و دو  و رتبه هم پوشانی ده چهارمین رقیب سایت newseo.ir محسوب می شود.
 • سایت seo24.ir با رتبه الکسا چهل و دو  و رتبه هم پوشانی پنجاه و چهار پنجمین رقیب سایت newseo.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت newseo.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هفتاد و دو  درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

1 دیدگاه دربارهٔ «اطلاعات الکسا سایت newseo.ir»

 1. سلام
  سایت و تیم سئو واقعا بی نظیر هستند مخصوصا با مدیریت اقای قمصری که واقعا یکی از بهترین کارشناسان ایران میباشند من با کمک سایت نیوسئو توانستم به موفقیت های بسیاری دست پیدا کنم و بتوانم یک سایت حرفه ای و تخصصی به نام سئو موشک طراحی و بهینه سازی کنم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا