اطلاعات الکسا سایت joapp.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت joapp.ir

در تاریخ بیست و هشت خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت joapp.ir در سه ماهه اخیر ششصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و بیست و نه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش هفتصد و بیست و هفت هزار و نه صد و نود و چهار بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود چهل و سه هزار و چهار صد و شصت و پنج واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 100.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه چهل هزار و سیصد و هفتاد و شش را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت joapp.ir

سایت joapp.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. کد تخفیف joapp اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هفتاد می باشد.
 2. افزونه سایت نما دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 3. مستندات وردپرس سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 4. joapp چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 5. افزونه های جواپ پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 6. جواپ ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 7. جو اپ هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 8. قالب های آماده joapp رایگان هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 9. قالب های جواپ نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 10. جو اپ دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 11. پونیشا یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و سه می باشد.
 12. ایران فونت دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 13. فونت ایران سنس سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و نه می باشد.
 14. آموزش key store در اندروید چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و چهار می باشد.
 15. کد تخفیف joapp پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 16. افزونه سایت نما شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 17. مستندات وردپرس هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 18. joapp هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 19. افزونه های جواپ نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.

رقبای سایت joapp.ir

 • سایت
  bejo.ir

  با رتبه الکسا نه و رتبه هم پوشانی صد و هفتاد اولین رقیب سایت joapp.ir محسوب می شود.

 • سایت
  joapp.blog.ir

  با رتبه الکسا نه و رتبه هم پوشانی صفر دومین رقیب سایت joapp.ir محسوب می شود.

 • سایت
  joapp.rzb.ir

  با رتبه الکسا نه و رتبه هم پوشانی سه سومین رقیب سایت joapp.ir محسوب می شود.

 • سایت
  lemons.ir

  با رتبه الکسا نه و رتبه هم پوشانی چهار چهارمین رقیب سایت joapp.ir محسوب می شود.

 • سایت
  joapp94.blogfa.com

  با رتبه الکسا نه و رتبه هم پوشانی صفر پنجمین رقیب سایت joapp.ir محسوب می شود.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا