اطلاعات الکسا سایت jibisite.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت jibisite.com

در تاریخ بیست و هشت خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت jibisite.com در سه ماهه اخیر یک میلیون و سیصد و بیست و نه هزار و دویست و بیست و هشت می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش ششصد و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و هفتاد بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود ششصد و پنجاه هزار و سیصد و پنجاه و هشت واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

کلمات کلیدی سایت jibisite.com

سایت jibisite.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. ساخت اپلیکیشن رایگان اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و هشتاد و چهار می باشد.
 2. ساخت اپلیکیشن اندروید دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و هفتاد و شش می باشد.
 3. ساخت اپلیکیشن حرفه ای رایگان سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و بیست و سه می باشد.
 4. ساخت برنامه اندروید رایگان چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 5. اپلیکیشن ساز رایگان پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هفتاد می باشد.
 6. اپ ساز خوشه ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و یک می باشد.
 7. بهترین اپلیکیشن ساز هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 8. اپلیکشن ساز هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 9. اپساز نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شانزده می باشد.
 10. اپلیکیشن آماده دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 11. تولید اپلیکیشن موبایل یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 12. تولید اپلیکیشن دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 13. ساخت برنامه مثل آپ سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 14. اپلیکیشن ساز چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 15. اپلیکیشن ساز اندروید پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 16. ساخت آنلاین اپلیکیشن شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 17. ساخت اپلیکیشن حرفه ای هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 18. ساخت اپلیکیشن رایگان هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 19. ساخت اپلیکیشن اندروید نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 20. ساخت اپلیکیشن حرفه ای رایگان بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 21. ساخت برنامه اندروید رایگان کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 22. اپلیکیشن ساز رایگان کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.

رقبای سایت jibisite.com

 • سایت
  mobike.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی پانصد و هشتاد و چهار اولین رقیب سایت jibisite.com محسوب می شود.

 • سایت
  fraapp.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی ششصد و هفتاد و شش دومین رقیب سایت jibisite.com محسوب می شود.

 • سایت
  appkare.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی ششصد و بیست و سه سومین رقیب سایت jibisite.com محسوب می شود.

 • سایت
  novinappsaz.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی یک چهارمین رقیب سایت jibisite.com محسوب می شود.

 • سایت
  bejo.ir

  با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی صد و هفتاد پنجمین رقیب سایت jibisite.com محسوب می شود.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا