طراحی سایت iranniiaz.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت iranniiaz.ir


در تاریخ بیست و چهار خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت iranniiaz.ir در سه ماهه اخیر دویست و شصت و چهار هزار و صد و پنج می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش دویست و نود و پنج هزار وپنجاه و نه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سی هزار و نه صد و پنجاه و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 94.1% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه هجده هزار و هفتصد و یک را کسب کرده است.


کلمات کلیدی سایت iranniiaz.ir


سایت iranniiaz.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. خرید گوشت اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و چهل و هشت می باشد.
 2. رب گلنوش دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 3. دستمال کاغذی سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و چهل و چهار می باشد.
 4. پوشک مرسی چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و پنج می باشد.
 5. خرید حبوبات فله پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و بیست و یک می باشد.
 6. فروش گوشت ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و یک می باشد.
 7. سایت خرید گوشت هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 8. سایت فروش گوشت هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 9. فروشگاه گوشت نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 10. خرید پوشک مولفیکس دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 11. خرید روغن یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 12. پیتزا آماده دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 13. کوکومی سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دوازده می باشد.
 14. omdeh store چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 15. فروش آنلاین گوشت پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 16. پوشک ببم شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 17. قیمت پوشک ببم سایز 4 هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 18. خرید گوشت گوسفندی هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 19. خرید گوشت نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 20. رب گلنوش بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 21. دستمال کاغذی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 22. پوشک مرسی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 23. خرید حبوبات فله کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.


رقبای سایت iranniiaz.ir

 • سایت mrghasab.com با رتبه الکسا بیست و چهار و رتبه هم پوشانی صد و چهل و هشت اولین رقیب سایت iranniiaz.ir محسوب می شود.
 • سایت radykala.com با رتبه الکسا بیست و چهار و رتبه هم پوشانی پنجاه و شش دومین رقیب سایت iranniiaz.ir محسوب می شود.
 • سایت gooshtaloo.ir با رتبه الکسا بیست و چهار و رتبه هم پوشانی پانصد و چهل و چهار سومین رقیب سایت iranniiaz.ir محسوب می شود.
 • سایت rahak.com با رتبه الکسا بیست و چهار و رتبه هم پوشانی هشتاد و پنج چهارمین رقیب سایت iranniiaz.ir محسوب می شود.
 • سایت ctmehr.com با رتبه الکسا بیست و چهار و رتبه هم پوشانی سیصد و بیست و یک پنجمین رقیب سایت iranniiaz.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت iranniiaz.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هشتاد و دو  درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا