اطلاعات الکسا سایت gooble-co.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت gooble-co.ir

در تاریخ پانزده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت gooble-co.ir در سه ماهه اخیر یک میلیون و صد و پنجاه و یک هزار و چهار صد و نود و نه می باشد.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 100.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه چهل و دو  هزار و چهار صد و نود و یک را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت gooble-co.ir

سایت gooble-co.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. شرکت طراحی اپلیکیشن اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 2. طراحی اپلیکیشن دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 3. طراحی اپلیکیشن موبایل سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 4. تولید اپلیکیشن چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 5. شرکت طراحی اپلیکیشن در تهران پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 6. تولید اپلیکیشن موبایل ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و سی و پنج می باشد.
 7. طراحی اپ مشهد هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هشتاد و شش می باشد.
 8. طراحی اپلیکیشن بیمه هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 9. کارت ویزیت هوشمند نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه صد و سی و سه می باشد.
 10. سفارش ساخت اپلیکیشن دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و شصت و پنج می باشد.
 11. طراحی اپ اندروید یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 12. سفارش اپلیکیشن دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 13. ساخت اپلیکیشن حرفه ای سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 14. estraderm online bestellen چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 15. تحميل لعبة garena free fire مهكرة اخر اصدار پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 16. buy climopax شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 17. طراحی اپلیکیشن هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 18. اپلیکیشن اندروید و آیفون harkoja.com هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 19. طراحی اندروید گرگان نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و چهار می باشد.
 20. اپ اندروید و ios harkoja.com بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 21. شرکت طراحی اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 22. طراحی اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 23. طراحی اپلیکیشن موبایل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 24. تولید اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 25. شرکت طراحی اپلیکیشن در تهران کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.

رقبای سایت gooble-co.ir

 • سایت pordoweb.com با رتبه الکسا بیست و سه و رتبه هم پوشانی ششصد و سی و پنج اولین رقیب سایت gooble-co.ir محسوب می شود.
 • سایت silverage.co با رتبه الکسا بیست و سه و رتبه هم پوشانی صد و هشتاد و شش دومین رقیب سایت gooble-co.ir محسوب می شود.
 • سایت chistatech.com با رتبه الکسا بیست و سه و رتبه هم پوشانی یک سومین رقیب سایت gooble-co.ir محسوب می شود.
 • سایت mteamapps.ir با رتبه الکسا بیست و سه و رتبه هم پوشانی نه صد و سی و سه چهارمین رقیب سایت gooble-co.ir محسوب می شود.
 • سایت appwizard.ir با رتبه الکسا بیست و سه و رتبه هم پوشانی پانصد و شصت و پنج پنجمین رقیب سایت gooble-co.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت gooble-co.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هشتاد و هفت درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا