اطلاعات الکسا سایت g-ads.org

اطلاعات رتبه الکسا سایت g-ads.org

در تاریخ بیست و شش خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت g-ads.org در سه ماهه اخیر هجده هزار و سیصد و پانزده می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش شانزده هزار و صد و شانزده بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود دو  هزار و صد و نود و نه واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 89.9% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه پانصد و هشتاد و شش را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت g-ads.org

سایت g-ads.org با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. کاهش تضمینی رتبه الکسا اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 2. تعرفه کاهش تضمینی رتبه الکسا دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 3. تبلیغات در گوگل سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 4. تبلیغات گوگل چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 5. جی ادز پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 6. سئو وب سایت ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و شش می باشد.
 7. طراحی سایت هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 8. خدمات سئو هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و یک می باشد.
 9. بازاریابی چریکی نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 10. سئو وب سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 11. طراحی سایت یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 12. بک لینک رایگان دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و پنج می باشد.
 13. چک لیست سئو سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 14. ساخت site map چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 15. top linking sites search console پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هشت می باشد.
 16. site map چیست شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه می باشد.
 17. backlinks free هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هفت می باشد.
 18. آموزش گوگل وب مستر هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 19. دانلود گوگل آنالیتیکس نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 20. رتبه الکسا سایت بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 21. تبلیغ سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 22. کاهش تضمینی رتبه الکسا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار صد و هفتاد و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 23. تعرفه کاهش تضمینی رتبه الکسا کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار صد و دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 24. تبلیغات در گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 25. تبلیغات گوگل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و سه می باشد.
 26. جی ادز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.

رقبای سایت g-ads.org

 • سایت
  novin.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی هفت اولین رقیب سایت g-ads.org محسوب می شود.

 • سایت
  ratin.agency

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی شصت دومین رقیب سایت g-ads.org محسوب می شود.

 • سایت
  seokar.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی بیست و چهار سومین رقیب سایت g-ads.org محسوب می شود.

 • سایت
  websima.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی نه چهارمین رقیب سایت g-ads.org محسوب می شود.

 • سایت
  bertina.ir

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی هفده پنجمین رقیب سایت g-ads.org محسوب می شود.

ورودی های سایت g-ads.org

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط شصت و سه درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا