اطلاعات الکسا سایت checkup.tools

اطلاعات رتبه الکسا سایت checkup.tools

در تاریخ بیست و پنج خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت checkup.tools در سه ماهه اخیر سی و یک هزار و صد و بیست و هفت می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش سی هزار و دویست و پنجاه و هشت بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود هشت صد و شصت و نه واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 96.5% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه هشت صد و سی و پنج را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت checkup.tools

سایت checkup.tools با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. بررسی سئو سایت اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و یک می باشد.
 2. آنالیز سایت دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 3. آنالیز سئو سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 4. آنالیز سئو سایت چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نود و سه می باشد.
 5. انالیز سایت پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 6. سئو چکر ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 7. رتبه سایت هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و سه می باشد.
 8. بررسی رتبه سایت در گوگل هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 9. رتبه سئو نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 10. اعتبار دامنه دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 11. خدمات سئو سایت یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 12. بررسی رتبه سایت در گوگل دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 13. رتبه کلمات کلیدی سایت سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 14. seo analyzer online چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 15. check keyword site پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 16. site شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 17. seo check site online هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 18. بررسی رتبه سایت هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 19. فرایند خرید اینترنتی موبایل ایشاپ فایندر نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 20. parastari24 بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 21. نمایش ای پی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 22. بررسی سئو سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 23. آنالیز سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 24. آنالیز سئو کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 25. آنالیز سئو سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هفت می باشد.
 26. انالیز سایت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.

رقبای سایت checkup.tools

 • سایت
  upseo.ir

  با رتبه الکسا بیست و رتبه هم پوشانی چهل و یک اولین رقیب سایت checkup.tools محسوب می شود.

 • سایت
  seokar.com

  با رتبه الکسا بیست و رتبه هم پوشانی بیست و چهار دومین رقیب سایت checkup.tools محسوب می شود.

 • سایت
  seo24.ir

  با رتبه الکسا بیست و رتبه هم پوشانی پنجاه و شش سومین رقیب سایت checkup.tools محسوب می شود.

 • سایت
  seoiran.com

  با رتبه الکسا بیست و رتبه هم پوشانی نود و سه چهارمین رقیب سایت checkup.tools محسوب می شود.

 • سایت
  hostiran.net

  با رتبه الکسا بیست و رتبه هم پوشانی نه پنجمین رقیب سایت checkup.tools محسوب می شود.

ورودی های سایت checkup.tools

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط چهل و نه درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا