طراحی سایت bejo.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت bejo.ir


در تاریخ بیست خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت bejo.ir در سه ماهه اخیر صد و هفتاد و دو  هزار و صد و هشتاد و نه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و هشتاد هزار وبیست و هشت بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود هفت هزار و هشت صد و سی و نه واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 100.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه هفت هزار و صد و بیست را کسب کرده است.


کلمات کلیدی سایت bejo.ir


سایت bejo.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. جواپ اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 2. joapp دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 3. جو اپ سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 4. افزونه های جواپ چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و نه می باشد.
 5. اپلیکیشن ساز پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 6. اپ ساز خوشه ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و هشتاد و سه می باشد.
 7. ساخت اپ موبایل هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 8. ساخت اپلیکیشن اندروید رایگان هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و هفتاد می باشد.
 9. طراحی اپلیکیشن فروشگاهی نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و شش می باشد.
 10. تولید اپلیکیشن موبایل دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و هفتاد و سه می باشد.
 11. طراحی اپلیکیشن موبایل یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و یک می باشد.
 12. طراحی اپ اندروید دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 13. ساخت اپلکیشن سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 14. آموزش key store در اندروید چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 15. app store optimization پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 16. تبدیل سایت وردپرس به اپلیکیشن شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 17. دانلود نرم افزار ساخت برنامه اندروید با کامپیوتر هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 18. بازار ضیاءالصالحین هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 19. آموزش ساخت نرم افزار اندروید نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و چهار می باشد.
 20. جواپ بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 21. joapp کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 22. جو اپ کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 23. افزونه های جواپ کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 24. اپلیکیشن ساز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.


رقبای سایت bejo.ir

 • سایت joapp.ir با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی ششصد و هشتاد و سه اولین رقیب سایت bejo.ir محسوب می شود.
 • سایت appeto.ir با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی پنجاه و هشت دومین رقیب سایت bejo.ir محسوب می شود.
 • سایت mobike.ir با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی پانصد و هفتاد سومین رقیب سایت bejo.ir محسوب می شود.
 • سایت puzzley.ir با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی چهل و شش چهارمین رقیب سایت bejo.ir محسوب می شود.
 • سایت fraapp.ir با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی ششصد و هفتاد و سه پنجمین رقیب سایت bejo.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت bejo.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط سی و هفت درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

3/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا