طراحی سایت avinapardaz.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت اوینا پرداز دات کام

 

اوینا پرداز هشت خرداد نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت avinapardaz.com در سه ماهه اخیر هشتاد هزار و هفتصد و چهل و هفت می باشد.این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش نود هزار و دویست و سی و یک بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود نه هزار و چهار صد و هشتاد و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 94.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه دو  هزار و سیصد و سی و دو  را کسب کرده است.

 

[ux_image id=”7358″]

کلمات کلیدی سایت avinapardaz.com

 

سایت avinapardaz.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و شش می باشد.
 2. قیمت طراحی سایت دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 3. طراحی سایت فروشگاهی سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 4. تعرفه طراحی سایت چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 5. هزینه طراحی سایت پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 6. طراحی سایت شرکتی ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 7. طراحی سایت اختصاصی هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و یک می باشد.
 8. افزایش رتبه سایت هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و دو  می باشد.
 9. طراحی وب سایت شرکتی نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد می باشد.
 10. طراحی وب سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 11. xvhpd shdj یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل می باشد.
 12. طراحی سایت ارزان دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 13. خدمات طراحی سایت سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه می باشد.
 14. website design چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و یک می باشد.
 15. site design پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 16. site desing شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 17. طراحی وب سایت فروشگاهی هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 18. تعرفه طراحی سایت وردپرس هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 19. قیمت طراحی سایت وردپرس نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و نه می باشد.
 20. انتخاب کلمات کلیدی سئو بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 21. قیمت طراحی فروشگاه اینترنتیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 22. قیمت طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 23. طراحی سایت فروشگاهیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 24. تعرفه طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 25. هزینه طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.

رقبای سایت avinapardaz.com

 • سایت npco.net با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی سی و دو  اولین رقیب سایت avinapardaz.com محسوب می شود.
 • سایت webone.co با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی شصت و یک دومین رقیب سایت avinapardaz.com محسوب می شود.
 • سایت sitedar.com با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی چهل و دو  سومین رقیب سایت avinapardaz.com محسوب می شود.
 • سایت darkoob.co.ir با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی هشتاد چهارمین رقیب سایت avinapardaz.com محسوب می شود.
 • سایت web24.ir با رتبه الکسا بیست و هفت و رتبه هم پوشانی بیست و هفت پنجمین رقیب سایت avinapardaz.com محسوب می شود.

 

ورودی های سایت avinapardaz.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط نود و پنج درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

[ux_image id=”7359″]
Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا