اطلاعات الکسا سایت appeto.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت appeto.ir

در تاریخ پانزده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت appeto.ir در سه ماهه اخیر پنجاه و هشت هزار و هشت صد و چهل و پنج می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش شصت و چهار هزار و هشت صد و ده بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود پنج هزار و نه صد و شصت و پنج واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 95.2% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه یک هزار و هشت صد و نود و چهار را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت appeto.ir

سایت appeto.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی اپلیکیشن اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 2. ساخت اپلیکیشن دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و یک می باشد.
 3. اپلیکیشن ساز سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و چهار می باشد.
 4. اپتو چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 5. ساخت اپلیکیشن اندروید پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 6. انتشار برنامه در اپ استور ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هفت می باشد.
 7. اپلیکیشن فرم ساز هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 8. نمایش وب سایت در اپلیکیشن هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد می باشد.
 9. ثبت اپلیکیشن در اپ استور نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و هشتاد و هفت می باشد.
 10. طراحی اپلیکیشن اندروید یا دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هفتاد و یک می باشد.
 11. طراحی اپلیکیشن املاک یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 12. سفارش اپلیکیشن دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 13. شرکت طراحی اپلیکیشن سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 14. mtz store چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دوازده می باشد.
 15. آموزش key store در اندروید پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 16. app store optimization شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 17. کافه پلاگین هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 18. ساخت وب اپلیکیشن هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 19. سایت آپ نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هشت می باشد.
 20. اپلیکیشن وردپرس بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و چهار می باشد.
 21. طراحی اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و چهل و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 22. ساخت اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 23. اپلیکیشن ساز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 24. اپتو کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 25. ساخت اپلیکیشن اندروید کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.

رقبای سایت appeto.ir

 • سایت appsaz.ir با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی صد و هفت اولین رقیب سایت appeto.ir محسوب می شود.
 • سایت puzzley.ir با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی چهل و هفت دومین رقیب سایت appeto.ir محسوب می شود.
 • سایت appchar.com با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی صد سومین رقیب سایت appeto.ir محسوب می شود.
 • سایت fraapp.ir با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی ششصد و هشتاد و هفت چهارمین رقیب سایت appeto.ir محسوب می شود.
 • سایت bejo.ir با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی صد و هفتاد و یک پنجمین رقیب سایت appeto.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت appeto.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط سی و سه درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا