اطلاعات الکسا سایت 3sotweb.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت سه سوت وب دات کام

 

سه سوت وب هفت خرداد نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت 3sotweb.com در سه ماهه اخیر شصت و چهار هزار و صد و نود و دو  می باشد.این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش پنجاه و شش هزار و ششصد و بیست بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود هفت هزار و پانصد و هفتاد و دو  واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 89.7% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه دو  هزار و صد و نود و چهار را کسب کرده است.

 

کلمات کلیدی سایت 3sotweb.com

 

سایت 3sotweb.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی سایت اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 2. طراحی اپلیکیشن دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.
 3. طراحی سایت شرکتی سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 4. طراحی سایت فروشگاهی چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 5. طراحی سایت در کرج پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و چهار می باشد.
 6. قدیمی ترین شرکت طراحی سایت ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و پنجاه و سه می باشد.
 7. طراحی سایت شرط بندی هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفتاد و یک می باشد.
 8. سایت طراحی هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 9. سایت طراحی سایت نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 10. بهترین شرکت طراحی وب سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و هشت می باشد.
 11. قدیمی ترین شرکت طراحی سایت یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هفت می باشد.
 12. سایت طراحی سایت دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 13. طراحی وب سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 14. daily time on site چیست چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 15. daily time on site پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و سه می باشد.
 16. time on site چیست شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هفت می باشد.
 17. site هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 18. طراحی سایت فروش فایل هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 19. طراحی سایت ارزان در کرج نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 20. وب سایت شرکتی بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 21. طراحی سایت آنالیز سئو سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 22. طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 23. طراحی اپلیکیشنکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 24. طراحی سایت شرکتیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 25. طراحی سایت فروشگاهیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هشتاد و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 26. طراحی سایت در کرجکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.

رقبای سایت 3sotweb.com

 • سایت xn—-ymcbmmwr1a16k.com با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی صد و پنجاه و سه اولین رقیب سایت 3sotweb.com محسوب می شود.
 • سایت iransite.com با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی هفتاد و یک دومین رقیب سایت 3sotweb.com محسوب می شود.
 • سایت npco.net با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی سی و دو  سومین رقیب سایت 3sotweb.com محسوب می شود.
 • سایت webone.co با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی شصت و دو  چهارمین رقیب سایت 3sotweb.com محسوب می شود.
 • سایت vistaapp.ir با رتبه الکسا چهل و رتبه هم پوشانی هشتاد و هشت پنجمین رقیب سایت 3sotweb.com محسوب می شود.

 

ورودی های سایت 3sotweb.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هفتاد و هشت درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا