اطلاعات الکسا سایت shahrmart.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت shahrmart.ir

در تاریخ بیست و چهار خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت shahrmart.ir در سه ماهه اخیر سیصد و هفده هزار و دویست و یازده می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش چهار صد و سی و سه هزار و نه صد و بیست و هفت بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود صد و شانزده هزار و هفتصد و شانزده واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 96.7% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه چهارده هزار و چهار صد و پنجاه و دو  را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت shahrmart.ir

سایت shahrmart.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. سوپرمارکت آنلاین شیراز اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و هفتاد و یک می باشد.
 2. سوپر مارکت آنلاین شیراز دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار صد و ده می باشد.
 3. شهر مارت سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و پنج می باشد.
 4. سوپر مارکت انلاین شیراز چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و شصت و هفت می باشد.
 5. شهرمارت پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت صد و نود و هشت می باشد.
 6. رب گوجه فرنگی 800 گرمی به یک ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 7. سوپرمارکت اینترنتی در شیراز هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 8. فروشگاه اینترنتی در شیراز هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 9. رب به یک نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 10. ホームページがopen دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 11. ホームページopen یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 12. ホームページが完成 دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 13. املاک باشی سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و سه می باشد.
 14. آدامس اکشن چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 15. مک ماکارون پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 16. چیپلت شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 17. خرید آدامس اکشن هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 18. سوپرمارکت آنلاین شیراز هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 19. سوپر مارکت آنلاین شیراز نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 20. شهر مارت بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 21. سوپر مارکت انلاین شیراز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 22. شهرمارت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.

رقبای سایت shahrmart.ir

 • سایت
  hypershiraz.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی سیصد و هفتاد و یک اولین رقیب سایت shahrmart.ir محسوب می شود.

 • سایت
  19hyper.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی چهار صد و ده دومین رقیب سایت shahrmart.ir محسوب می شود.

 • سایت
  rahak.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی هشتاد و پنج سومین رقیب سایت shahrmart.ir محسوب می شود.

 • سایت
  namakdoonmarket.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی صد و شصت و هفت چهارمین رقیب سایت shahrmart.ir محسوب می شود.

 • سایت
  binaloodshop.com

  با رتبه الکسا سی و یک و رتبه هم پوشانی هشت صد و نود و هشت پنجمین رقیب سایت shahrmart.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت shahrmart.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هشتاد و نه درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا