طراحی سایت rahak.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت rahak.com


در تاریخ بیست و چهار خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت rahak.com در سه ماهه اخیر هشتاد و پنج هزار و هفتصد می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و پنج هزار و هشت صد و سی و سه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود بیست هزار و صد و سی و سه واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 98.2% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه دو  هزار و سیصد و چهل و پنج را کسب کرده است.


کلمات کلیدی سایت rahak.com


سایت rahak.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. راهک اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و پانزده می باشد.
 2. برنج gtc دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و شصت و شش می باشد.
 3. فروشگاه اینترنتی یزد سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و شصت و هشت می باشد.
 4. سوپرمارکت آنلاین یزد چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و پنجاه می باشد.
 5. rahak پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و بیست و یک می باشد.
 6. سوپرمارکت آنلاین ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و یک می باشد.
 7. سوپرمارکت اینترنتی هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 8. سوپرمارکت انلاین هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هشت می باشد.
 9. ماست خامه ای پگاه نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 10. خرید کنسرو دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 11. خرید روغن یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 12. دستمال کاغذی تنو دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.
 13. دستمال تنو سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دوازده می باشد.
 14. good day چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد و پنج می باشد.
 15. خرید good day پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 16. گلاب ربیع شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 17. خامه پگاه هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 18. دستمال کاغذی نانسی هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 19. بدن شوی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 20. راهک بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 21. برنج gtc کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 22. فروشگاه اینترنتی یزد کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 23. سوپرمارکت آنلاین یزد کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و دو  می باشد.
 24. rahak کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و پنج می باشد.


رقبای سایت rahak.com

 • سایت shahrmart.ir با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی سیصد و پانزده اولین رقیب سایت rahak.com محسوب می شود.
 • سایت namakdoonmarket.com با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی صد و شصت و شش دومین رقیب سایت rahak.com محسوب می شود.
 • سایت measomarket.com با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی صد و شصت و هشت سومین رقیب سایت rahak.com محسوب می شود.
 • سایت hyperbaz.com با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی صد و پنجاه چهارمین رقیب سایت rahak.com محسوب می شود.
 • سایت ctmehr.com با رتبه الکسا بیست و نه و رتبه هم پوشانی سیصد و بیست و یک پنجمین رقیب سایت rahak.com محسوب می شود.

ورودی های سایت rahak.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط چهل و شش درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا