طراحی سایت puzzley.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت puzzley.ir


در تاریخ نوزده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت puzzley.ir در سه ماهه اخیر چهل و شش هزار و نه صد و نود می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش پنجاه و چهار هزار و صد و سه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود هفت هزار و صد و سیزده واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 87.8% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه یک هزار و پانصد و بیست و یک را کسب کرده است.


کلمات کلیدی سایت puzzley.ir


سایت puzzley.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. پازلی اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 2. ساخت اپلیکیشن دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 3. رایچت سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 4. اپلیکیشن ساز چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 5. اپ ساز پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 6. اپ اندروید و ios ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 7. ساخت برنامه ios هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و شش می باشد.
 8. سایت آپ هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و هفتاد و سه می باشد.
 9. طراحی اپلیکیشن نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و هفتاد می باشد.
 10. طراحی اپلیکیشن موبایل دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هفتاد و دو  می باشد.
 11. اپلیکیشن موبایل یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 12. اپ اندروید و ios دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 13. اپ موبایل سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 14. mtz store چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 15. آموزش key store در اندروید پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 16. app store optimization شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 17. انتشار اپ در گوگل پلی هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 18. انتشار اپلیکیشن در گوگل پلی هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شانزده می باشد.
 19. مجوز وزارت ارشاد برای اپلیکیشن نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هشت می باشد.
 20. اپلیکیشن ساز وردپرس بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و چهار می باشد.
 21. پازلی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 22. ساخت اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 23. رایچت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 24. اپلیکیشن ساز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 25. اپ ساز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.


رقبای سایت puzzley.ir

 • سایت appeto.ir با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی پنجاه و هشت اولین رقیب سایت puzzley.ir محسوب می شود.
 • سایت appsaz.ir با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی صد و شش دومین رقیب سایت puzzley.ir محسوب می شود.
 • سایت fraapp.ir با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی ششصد و هفتاد و سه سومین رقیب سایت puzzley.ir محسوب می شود.
 • سایت mobike.ir با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی پانصد و هفتاد چهارمین رقیب سایت puzzley.ir محسوب می شود.
 • سایت bejo.ir با رتبه الکسا سی و چهار و رتبه هم پوشانی صد و هفتاد و دو  پنجمین رقیب سایت puzzley.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت puzzley.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط بیست و سه درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا