اطلاعات الکسا سایت profishop.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت profishop.ir

در تاریخ بیست و سه خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت profishop.ir در سه ماهه اخیر صد و شصت و شش هزار و چهار صد و نود و نه می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و هشتاد و پنج هزار و صد و نود و سه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود هجده هزار و ششصد و نود و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 95.7% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه شش هزار و ششصد و شصت و هشت را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت profishop.ir

سایت profishop.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. راه اندازی فروشگاه اینترنتی اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و چهل و شش می باشد.
 2. پروفی شاپ دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و پنج می باشد.
 3. آموزش فروش اینترنتی سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دویست و هفتاد و پنج می باشد.
 4. profishop چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و سی و یک می باشد.
 5. تایید صحت تلفن ثابت پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و پانزده می باشد.
 6. ساخت فروشگاه ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 7. طراحی فروشگاه اینترنتی هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل می باشد.
 8. طراحی سایت فروشگاه اینترنتی هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 9. سیستم فروش آنلاین نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 10. طراحی فروشگاه اینترنتی دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و نه می باشد.
 11. فروشگاه ساز برتر یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 12. سایت فروشگاهی رایگان دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 13. وبلاگ فروشگاهی سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 14. zappos reviews چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفتاد و شش می باشد.
 15. site پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 16. درگاه پرداخت pay شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 17. افزونه pay ir هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 18. شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 19. درآمد فروشگاه اینترنتی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 20. دریافت نماد اعتماد بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 21. فروشگاه اینترنتی مطالب مفید کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 22. راه اندازی فروشگاه اینترنتی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیصد و شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 23. پروفی شاپ کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و هشتاد و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و یک می باشد.
 24. آموزش فروش اینترنتی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 25. profishop کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 26. تایید صحت تلفن ثابت کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.

رقبای سایت profishop.ir

 • سایت
  parsp.com

  با رتبه الکسا چهارده و رتبه هم پوشانی سیصد و چهل و شش اولین رقیب سایت profishop.ir محسوب می شود.

 • سایت
  bdok.ir

  با رتبه الکسا چهارده و رتبه هم پوشانی صد و پنج دومین رقیب سایت profishop.ir محسوب می شود.

 • سایت
  sabadkharid.com

  با رتبه الکسا چهارده و رتبه هم پوشانی دویست و هفتاد و پنج سومین رقیب سایت profishop.ir محسوب می شود.

 • سایت
  foroshgostar.com

  با رتبه الکسا چهارده و رتبه هم پوشانی صد و سی و یک چهارمین رقیب سایت profishop.ir محسوب می شود.

 • سایت
  virtu.ir

  با رتبه الکسا چهارده و رتبه هم پوشانی سیصد و پانزده پنجمین رقیب سایت profishop.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت profishop.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط بیست درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا