اطلاعات الکسا سایت pishtazpump.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت pishtazpump.com

در تاریخ پنج خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت pishtazpump.com در سه ماهه اخیر دویست و شصت و سه هزار و سیصد و سی و پنج می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش سیصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و نود و نه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود صد و چهارده هزار وشصت و چهار واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 100.0% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه چهل و شش هزار و سیصد و شصت و سه را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت pishtazpump.com

سایت pishtazpump.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. تعمیر پمپ وکیوم اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 2. تعمیر پمپ وکیوم روتاری روغنی دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و چهار می باشد.
 3. پمپ وکیوم آبی پیشتاز سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 4. تعمیر پمپ وکیوم پیشتاز چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و هفت می باشد.
 5. پمپ وکیوم پیشتاز پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 6. تولید پمپ وکیوم جنبشی ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیصد و هشتاد و یک می باشد.
 7. پکیج بیمارستانی پمپ وکیوم هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دویست و هشتاد و سه می باشد.
 8. تولید وکیوم پمپ جنبشی هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نونزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و شصت و سه می باشد.
 9. پمپ وکیوم استوک نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و سی و پنج می باشد.
 10. وکیوم خلاء دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هجده می باشد.
 11. وکیوم یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 12. پکیج وکیوم دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 13. وکیوم دیافراگمی سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 14. روغن پمپ وکیوم چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 15. تعمیر بلوئر صنعتی پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 16. فروش وکیوم آبی شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 17. پمپ وکیوم ابی هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 18. تعمیر پمپ وکیوم هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفتاد و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 19. تعمیر پمپ وکیوم روتاری روغنی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 20. پمپ وکیوم آبی پیشتاز بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 21. تعمیر پمپ وکیوم پیشتاز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 22. پمپ وکیوم پیشتاز کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.

رقبای سایت pishtazpump.com

 • سایت pishtazpump.ir با رتبه الکسا چهل و هفت و رتبه هم پوشانی سیصد و هشتاد و یک اولین رقیب سایت pishtazpump.com محسوب می شود.
 • سایت baharmod.ir با رتبه الکسا چهل و هفت و رتبه هم پوشانی دویست و هشتاد و سه دومین رقیب سایت pishtazpump.com محسوب می شود.
 • سایت aradinprint.ir با رتبه الکسا چهل و هفت و رتبه هم پوشانی صد و شصت و سه سومین رقیب سایت pishtazpump.com محسوب می شود.
 • سایت upvc-star-win.com با رتبه الکسا چهل و هفت و رتبه هم پوشانی صد و سی و پنج چهارمین رقیب سایت pishtazpump.com محسوب می شود.
 • سایت izmirbama.com با رتبه الکسا چهل و هفت و رتبه هم پوشانی صد و هجده پنجمین رقیب سایت pishtazpump.com محسوب می شود.

ورودی های سایت pishtazpump.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط پنجاه و هشت درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا