اطلاعات الکسا سایت iransite.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت ایران سایت دات کام

 

ایران سایت هشت خرداد نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت iransite.com در سه ماهه اخیر هفتاد و یک هزار و هفتصد و پنجاه و یک می باشد.این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و ده هزار وبیست و شش بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سی و هشت هزار و دویست و هفتاد و پنج واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 92.5% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه دو  هزار و صد و چهل و چهار را کسب کرده است.

 

کلمات کلیدی سایت iransite.com

 

سایت iransite.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی سایت اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست می باشد.
 2. ایران وبسایت دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی می باشد.
 3. طراحی وب سایت سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 4. طراحی وبسایت چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شانزده می باشد.
 5. طراحی سایت شرکتی پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صفر و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 6. طراحی سایت در کرج ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و پنجاه و سه می باشد.
 7. طراحی اپلیکیشن هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و چهار می باشد.
 8. طراحی سایت در ارومیه هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 9. طراحی سایت itinc نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 10. خدمات طراحی وب سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و بیست و دو  می باشد.
 11. طراحی سایت شرکتی یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و سه می باشد.
 12. طراحی سایت در کرج دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 13. طراحی اپلیکیشن سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 14. iran site چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.
 15. daily time on site چیست پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 16. daily time on site شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل می باشد.
 17. time on site چیست هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و سه می باشد.
 18. طرحی سایت هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و نه می باشد.
 19. طراحي سايت نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 20. سایت طراحی بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 21. ظراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 22. طراحی سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت می باشد.
 23. ایران وبسایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 24. طراحی وب سایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هشتاد و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 25. طراحی وبسایتکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نود و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 26. طراحی سایت شرکتیکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.

رقبای سایت iransite.com

 • سایت xn—-ymcbmmwr1a16k.com با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی صد و پنجاه و سه اولین رقیب سایت iransite.com محسوب می شود.
 • سایت 3sotweb.com با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی شصت و چهار دومین رقیب سایت iransite.com محسوب می شود.
 • سایت npco.net با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی سی و دو  سومین رقیب سایت iransite.com محسوب می شود.
 • سایت webone.co با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی شصت و دو  چهارمین رقیب سایت iransite.com محسوب می شود.
 • سایت sitecode.ir با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی صد و بیست و دو  پنجمین رقیب سایت iransite.com محسوب می شود.

 

ورودی های سایت iransite.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط هشتاد و چهار درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا