طراحی سایت fraapp.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت fraapp.ir


در تاریخ بیست خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت fraapp.ir در سه ماهه اخیر ششصد و هفتاد و سه هزار و چهار صد و نود و یک می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش هفتصد و سه هزار و نه صد و نود و یک بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سی هزار و پانصد واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 94.8% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه چهل و چهار هزار و دویست و هشت را کسب کرده است.


کلمات کلیدی سایت fraapp.ir


سایت fraapp.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. اپلیکیشن ساز اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 2. اپ ساز دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 3. ساخت اپلیکیشن سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 4. تولید اپلیکیشن چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 5. ساخت آنلاین اپلیکیشن پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 6. طراحی اپلیکیشن اندروید ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و هفتاد می باشد.
 7. ساخت نرم افزار اندروید رایگان هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 8. اپلیکیشن انلاین هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه صد و هجده می باشد.
 9. طراحی اختصاصی اپلیکیشن اندروید نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه صد و پنجاه و پنج می باشد.
 10. اپ اندروید و ios دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانصد و هشتاد و چهار می باشد.
 11. ساخت اپلیکیشن ios یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و پنج می باشد.
 12. تولید اپلیکیشن دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 13. طراحی و ساخت اپلیکیشن سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 14. ساخت اپلیکیشن رایگان چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دوازده می باشد.
 15. ساخت اپلیکیشن حرفه ای پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 16. ساخت آنلاین اپلیکیشن شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 17. خانه انیمیشن هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 18. اپلیکیشن ساز هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشتاد و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 19. اپ ساز نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 20. ساخت اپلیکیشن بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 21. تولید اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 22. ساخت آنلاین اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.


رقبای سایت fraapp.ir

 • سایت mobike.ir با رتبه الکسا پنجاه و چهار و رتبه هم پوشانی پانصد و هفتاد اولین رقیب سایت fraapp.ir محسوب می شود.
 • سایت jibisite.com با رتبه الکسا پنجاه و چهار و رتبه هم پوشانی یک دومین رقیب سایت fraapp.ir محسوب می شود.
 • سایت faraapp.com با رتبه الکسا پنجاه و چهار و رتبه هم پوشانی نه صد و هجده سومین رقیب سایت fraapp.ir محسوب می شود.
 • سایت novinappsaz.ir با رتبه الکسا پنجاه و چهار و رتبه هم پوشانی نه صد و پنجاه و پنج چهارمین رقیب سایت fraapp.ir محسوب می شود.
 • سایت appkare.ir با رتبه الکسا پنجاه و چهار و رتبه هم پوشانی پانصد و هشتاد و چهار پنجمین رقیب سایت fraapp.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت fraapp.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط نود و چهار درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا