اطلاعات الکسا سایت farshidramezani.com

اطلاعات رتبه الکسا سایت farshidramezani.com

در تاریخ سه خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت farshidramezani.com در سه ماهه اخیر دویست و شصت و سه هزار و نه صد و سی و دو  می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش چهار صد و سی و هشت هزار و پانصد و پنجاه و سه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود صد و هفتاد و چهار هزار و ششصد و بیست و یک واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 97.2% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه پنج هزار و صد و پنجاه را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت farshidramezani.com

سایت farshidramezani.com با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. مشاور سئو اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 2. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 3. مشاور سئو چیست سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 4. serp چیست چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 5. farshidramezaniمشاور سئو پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و نه می باشد.
 6. خرید پیج اینستاگرام ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و سی و پنج می باشد.
 7. آدرس اینستاگرام هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و نود و چهار می باشد.
 8. اینستاگرام من هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دویست و هشتاد و سه می باشد.
 9. لیست یوزرنیم اینستاگرام نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و بیست و هشت می باشد.
 10. سئو on page دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دویست و شصت می باشد.
 11. کارشناس سئو یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 12. سئو کار دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 13. افزایش رتبه گوگل سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 14. اینستاگرام چیست چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 15. کروماکی پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 16. پدر سئو ایران شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و سه می باشد.
 17. آموزش طراحی بیلبورد با فتوشاپ هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و نه می باشد.
 18. مشاور سئو هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و شصت و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 19. سئو مارک قرار گرفتن در صفحه اول گوگل نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و شصت و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 20. مشاور سئو چیست بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و پنجاه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 21. serp چیست کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 22. farshidramezaniمشاور سئو کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.

رقبای سایت farshidramezani.com

 • سایت upvc-star-win.com با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی صد و سی و پنج اولین رقیب سایت farshidramezani.com محسوب می شود.
 • سایت recharge24.ir با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی صد و نود و چهار دومین رقیب سایت farshidramezani.com محسوب می شود.
 • سایت baharmod.ir با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی دویست و هشتاد و سه سومین رقیب سایت farshidramezani.com محسوب می شود.
 • سایت instamarket.org با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی صد و بیست و هشت چهارمین رقیب سایت farshidramezani.com محسوب می شود.
 • سایت pishtazpump.com با رتبه الکسا سی و شش و رتبه هم پوشانی دویست و شصت پنجمین رقیب سایت farshidramezani.com محسوب می شود.

ورودی های سایت farshidramezani.com

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط نود و نه درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا