اطلاعات الکسا سایت farayandmadar.net

اطلاعات رتبه الکسا سایت farayandmadar.net

در تاریخ شانزده خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت farayandmadar.net در سه ماهه اخیر سیصد و شصت و هفت هزار و هفتصد و سی و هفت می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش دویست و هفتاد و چهار هزار و سیصد و هفده بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود نود و سه هزار و چهار صد و بیست واحد کاهش پیدا کرده است که کاهش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 80.3% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه پانزده هزار وشصت و چهار را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت farayandmadar.net

سایت farayandmadar.net با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی اپلیکیشن اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 2. ساخت اپلیکیشن دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنج می باشد.
 3. طراحی اپلیکیشن موبایل سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.
 4. طراحی نرم افزار چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پانزده می باشد.
 5. تولید اپلیکیشن پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 6. اپ اندروید و ios ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هشت می باشد.
 7. ساخت اپلیکیشن حرفه ای هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هشتاد و شش می باشد.
 8. آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید حرفه ای هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ششصد و سی و پنج می باشد.
 9. اپلیکیشن اندروید و آیفون نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 10. طراحی برنامه اندروید دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و بیست و هفت می باشد.
 11. طراحی اپ اندروید یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 12. طراحی اپ دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هجده می باشد.
 13. طراحی اپلیکیشن املاک سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 14. app store optimization چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 15. تست نرم افزار پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یازده می باشد.
 16. طراحی اپلیکیشن شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 17. هوش تجاری چیست هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفده می باشد.
 18. نرم افزار چیست هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هفت می باشد.
 19. طراحی اپلیکیشن نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و شش می باشد.
 20. ساخت اپلیکیشن بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 21. طراحی اپلیکیشن موبایل کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صفر می باشد.
 22. طراحی نرم افزار کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شصت و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 23. تولید اپلیکیشن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سی و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهار می باشد.

رقبای سایت farayandmadar.net

 • سایت appsaz.ir با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و هشت اولین رقیب سایت farayandmadar.net محسوب می شود.
 • سایت silverage.co با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و هشتاد و شش دومین رقیب سایت farayandmadar.net محسوب می شود.
 • سایت pordoweb.com با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی ششصد و سی و پنج سومین رقیب سایت farayandmadar.net محسوب می شود.
 • سایت appeto.ir با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی پنجاه و هشت چهارمین رقیب سایت farayandmadar.net محسوب می شود.
 • سایت tabaneshahr.com با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و بیست و هفت پنجمین رقیب سایت farayandmadar.net محسوب می شود.

ورودی های سایت farayandmadar.net

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط نود درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا