طراحی سایت darkoob.co.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت دارکوب دات کو دات ای ار

 

دارکوب ده خرداد نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت darkoob.co.ir در سه ماهه اخیر هشتاد هزار و صد و نود می باشد.این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش نود و سه هزار و سیصد و پنجاه و سه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سیزده هزار و صد و شصت و سه واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 85.1% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه دو  هزار و دویست و هفتاد و دو  را کسب کرده است.

 

[ux_image id=”7404″]

کلمات کلیدی سایت darkoob.co.ir

 

سایت darkoob.co.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. طراحی سایت دیوار اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهارده می باشد.
 2. طراحی سایت دارکوب دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و دو  می باشد.
 3. طراحی سایت وردپرس سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نه می باشد.
 4. قیمت طراحی سایت با وردپرس چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 5. طراحی سایت با وردپرس پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفت می باشد.
 6. افزایش رتبه سایت ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 7. افزایش ترافیک سایت هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشتاد می باشد.
 8. طراحی سایت و قالب هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و سه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و دو  می باشد.
 9. ساخت وب سایت نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هفت می باشد.
 10. بهینه سازی سایت دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هفتاد و دو  می باشد.
 11. طراحی سایت شرکتی یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه می باشد.
 12. طراحی سایت ارزان دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و چهار می باشد.
 13. افزایش رتبه سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهل و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و یک می باشد.
 14. darkoob site چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و نه می باشد.
 15. daily time on site چیست پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سی و هشت می باشد.
 16. site link آموزش شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل می باشد.
 17. top site iran هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و سه می باشد.
 18. طراحی سایت دندانپزشکی هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هجده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و دو  می باشد.
 19. نرم افزار بازدید نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 20. سایت تخفیف آفچی بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شصت و دو  می باشد.
 21. ساخت سایت با وردپرسکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هفده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و پنج می باشد.
 22. طراحی سایت دیوارکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است پنجاه و هشت می باشد.
 23. طراحی سایت دارکوبکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ ششصد و هشتاد و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 24. طراحی سایت وردپرسکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیصد و شصت و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 25. قیمت طراحی سایت با وردپرسکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ صد و پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.
 26. طراحی سایت با وردپرسکلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سه می باشد.

 

رقبای سایت darkoob.co.ir

 • سایت sitedar.com با رتبه الکسا بیست و دو  و رتبه هم پوشانی چهل و سه اولین رقیب سایت darkoob.co.ir محسوب می شود.
 • سایت avinapardaz.com با رتبه الکسا بیست و دو  و رتبه هم پوشانی هشتاد دومین رقیب سایت darkoob.co.ir محسوب می شود.
 • سایت npco.net با رتبه الکسا بیست و دو  و رتبه هم پوشانی سی و دو  سومین رقیب سایت darkoob.co.ir محسوب می شود.
 • سایت joomir.com با رتبه الکسا بیست و دو  و رتبه هم پوشانی پنجاه و هفت چهارمین رقیب سایت darkoob.co.ir محسوب می شود.
 • سایت iransite.com با رتبه الکسا بیست و دو  و رتبه هم پوشانی هفتاد و دو  پنجمین رقیب سایت darkoob.co.ir محسوب می شود.

 

ورودی های سایت darkoob.co.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط سی و نه درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

[ux_image id=”7405″]
Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا