اطلاعات الکسا سایت bdok.ir

اطلاعات رتبه الکسا سایت bdok.ir

در تاریخ بیست و سه خرداد هزار و سیصد و نود و نه میانگین رتبه کل الکسا سایت bdok.ir در سه ماهه اخیر صد و شش هزار و چهار صد و هفتاد و هشت می باشد. این در صورتی است که رتبه این سایت در نود روز پیش صد و سی و هشت هزار و دویست و بیست و نه بوده که در مقایسه با نود روز پیش حدود سی و یک هزار و هفتصد و پنجاه و یک واحد افزایش پیدا کرده است که افزایش رتبه چشمگیری در میان رقبای خود داشته است.

بیشترین کلیک این سایت از کشور ایران با میانگین 96.1% می باشد که در میان سایت های این کشور رتبه سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت را کسب کرده است.

کلمات کلیدی سایت bdok.ir

سایت bdok.ir با کلمات کلیدی زیر بیشترین بازدید را از سرچ گوگل یا دیگر ورودی های سایت دارد:

 1. فروشگاه ساز اولین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 2. ساخت فروشگاه اینترنتی دومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دوازده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و هجده می باشد.
 3. فروشگاه ساز رایگان سومین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ هشت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و نه می باشد.
 4. فروش در اینستاگرام چهارمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و شصت و هشت می باشد.
 5. بیدک پنجمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است صد و سی می باشد.
 6. فروشگاه ساز موبایل ششمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و نه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 7. فروشگاه ساز حرفه ای و رایگان هفتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شانزده می باشد.
 8. فروشگاه ساز حرفه ای رایگان هشتمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 9. فروشگاه ساز حرفه ای نهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و شش و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.
 10. فروشگاه ساز حرفه ای دهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است نونزده می باشد.
 11. راه اندازی فروشگاه اینترنتی یازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و هشت می باشد.
 12. سایت ساز دوازدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و چهار می باشد.
 13. فروشگاه اینترنتی حرفه ای سیزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و یک و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 14. c-p-store.ir چهاردهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است چهل و شش می باشد.
 15. دامنه store پانزدهیمن کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دو  و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و شش می باشد.
 16. فروش محصولات در اینستاگرام شانزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ شانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 17. نوین کالا هفدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ چهارده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 18. چگونه از اینستاگرام پول در بیاوریم هجدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پانزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است یک می باشد.
 19. فروش اینستاگرامی نزدهمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیزده و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است دو  می باشد.
 20. فروشگاه ساز بیستمین کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ سیصد و پنجاه و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است شش می باشد.
 21. ساخت فروشگاه اینترنتی کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و شصت و چهار و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است ده می باشد.
 22. فروشگاه ساز رایگان کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ دویست و هفت و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است سیزده می باشد.
 23. فروش در اینستاگرام کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ پنجاه و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است هشت می باشد.
 24. بیدک کلمه کلیدی این سایت می باشد با میانگین ترافیک سرچ بیست و پنج و درصد کل جستجوهای این کلمه کلیدی که به این وب سایت ترافیک ارسال کرده است بیست و چهار می باشد.

رقبای سایت bdok.ir

 • سایت
  sazito.com

  با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی چهل و نه اولین رقیب سایت bdok.ir محسوب می شود.

 • سایت
  bab.ir

  با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و هجده دومین رقیب سایت bdok.ir محسوب می شود.

 • سایت
  shopfa.com

  با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی چهل و نه سومین رقیب سایت bdok.ir محسوب می شود.

 • سایت
  profishop.ir

  با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و شصت و هشت چهارمین رقیب سایت bdok.ir محسوب می شود.

 • سایت
  foroshgostar.com

  با رتبه الکسا هجده و رتبه هم پوشانی صد و سی پنجمین رقیب سایت bdok.ir محسوب می شود.

ورودی های سایت bdok.ir

وروردی های این سایت از طریق سرچ گوگل به طور متوسط بیست و شش درصد بوده و بقیه ورودی های این سایت از طریق شبکه های اجتماعی، ورود مستقیم از طریق یو آر ال و غیره می باشد که توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا